Kerkbode

Door de vereniging wordt een eigen kerkblad uitgegeven. Dit is de Kerkbode. U kunt zich abonneren door € 10,--  over te maken bankrekening nummer NL91 RABO 0310 2544 69 'Obadja' te Zorgvlied, onder vermelding van 'Kerkbode'. Kopij voor de Kerkbode kunt u sturen naar obadjakapelzorgvlied@gmail.com.